fbpx

Успешните лидери не се боят от вземането на трудни решения. Те знаят ясно към какво се стремят и срещу какво се противопоставят. Запознати са с Принцип№1 за успех в бизнеса и щастие в живота – личната отговорност и неподправеност.

 

Успешните лидери ясно разбират от какви мотиви, фактори и принципи се ръководят, за да постъпват правилно и да вземат правилни решения. Техният начин на действие е винаги насочен и към хората, и към значимите за организацията резултати.

 

Тази тренинг програма позволява на участниците да изследват предимствата и недостатъците на различните лидерски стилове и да изградят траен емоционален ангажимент с развитието на гъвкав и уникален личен подход към функциите на лидера.

 

В основата на програмата са задълбочената автодиагностика, обратната връзка от партньорите в учебната група и системната работа за обогатяване на личните компетенции.

 

Ползи от участието

 

Развитие на вътрешните ресурси за овладяване на лидерската роля;

Изясняване на личния лидерски стил и възможностите за обогатяването му по посока ориентация към хората и ориентация към резултатите;
 
Изграждане на имунитет към негативните ефекти на лидерската роля – макиавилизъм, нарцисизъм и авторитаризъм;
 
Оценка и развитие на стила на справяне с организационните кризи;
 
Нови знания и умения за реализацията на успешни проекти за организционно развитие;
 
Усвояване на силата на спонтанността и неподправеността в ролята на лидера;
 
 

Акценти в съдържaнието на програмата

 

 

Модели и добри практики в теорията и практиката на ефективното лидерство

Лидерски стил, мотивация за постижения и организационна ефективност
 
Разграничаване на оптималните от опасните амбиции на лидера

Автодиагностика на вътрешните активи и слепите петна на лидера

Дълбочинно консултиране по личните предизвикателства на лидера

Вникване в условията, които определят значението на труда за хората, които ръководим;

Кои наистина са „правилните битки” за лидера?

Как да градим доверие и да служим на организацията?

За нуждата от пълноценно функциониране, почтеност и смиреност на лидера
 
 

Автори и водещи консултанти на програмата:

д-р Пламен Димитров,RODC; Искра Митева, MSc; Емилиян Крумов, CPC; Георги Атанасов, MSc


Mясто на провеждане: Тренинг база на „АСЕС“ ЕООД

Времетраене:  3 дни (от 9.00 до 18.00 часа)

Максимален размер на групата: 20 участника

Пълна цена за един участник: 680 лв. без ДДС

20% отстъпка от цената на всеки модул при участие в цялата програма.