fbpx

Тази тренинг програма използва последните концептуални модели в областта, за да ангажира участниците с решаване на горещи проблеми в конкретните условия на техните роли и организации.

 

 

Акцентът на програмата е върху това как лидерите вдъхновяват, ангажират и мотивират хората за по-високи постижения и смислени промени в живота на организацията. Като подпомагат партньорите си да преосмислят значимостта на работата си, участниците учат как съвременните лидери ангажират сътрудниците си и ги мотивират за ефективна работа по значими за организацията цели.

 

Тренинг програмата стъпва върху задълбоченото разбиране за индивидуалния лидерски стил и води до изработване на личен план за реализация на лидерския потенциал на всеки участник.

 

 

 

 

Ползи от участието


Подобрено разбиране за собствения лидерски стил и реалното въздействие, което имам като лидер върху проблемите и успехите на организацията;

Развитие на уменията за мотивиране, развитие и ангажиране на сътрудниците;
 
Изграждане на обновен репертоар от междуличностни умения и стил за влияние върху организационните процеси;

Позитивно влияние върху мотивацията, качеството на изпълнение на задачите, удовлетвореността и лоялността на сътрудниците.
 
 
 

Акценти в съдържaнието на програмата

 

 

 

Изработване на карта на лидерските фукции и задачи в организацията;
 
Автодиагностика на лидерския профил – Какъв лидер съм?

 

Осмисляне на личното поведение и неговото влияние върху организацията;

Развитие на гъвкав лидерски стил;

Формиране и реално изразяване на заинтересоваността към сътрудниците;

Лидерски функции в планирането и реализацията на проекти за индивидуално, екипно и организационно развитие;

•Методи за ефективно справяне с политическата динамика на организaционния живот.
 
 

Автори и водещи консултанти на програмата:

д-р Пламен Димитров,RODC; Искра Митева, MSc; Емилиян Крумов, CPC; Георги Атанасов, MScMясто на провеждане: Тренинг база на „АСЕС“ ЕООД

Времетраене:  3 дни (от 9.00 до 18.00 часа)

Максимален размер на групата: 20 участника

Пълна цена за един участник: 680 лв. без ДДС

20% отстъпка от цената на всеки модул при участие в цялата програма.