fbpx

Как да развием и използваме уменията си, за да реализираме успешно на практика стратегическата си визия?

Има съществена разлика между оперативното мислене и действие в ежедневието на мениджъра, и стратегическото мислене и действие на ефективния лидер. Преминаването от оперативна към стратегическа самоорганизация е сложен, наситен с противоречия и трудности процес.

 

 

Тази тренинг програма предлага оригинален подход към развитието на стратегическата компетентност на лидера в една специално създадена микро-среда за учене чрез самоанализ и самоорганизация.

 

Участието в програмата води до подобряване на уменията на всеки участник за реализация в живота на организацията на стратегическите цели на развитието й.

 

В условията на малката работна група от колегиално ангажирани лидери участниците изграждат свой обновен подход към стратегическото мислене и практическото осъществяване на организационните стратегии.

 

 


Ползи от участието

 

Ясно осъзнаване на въздействието, което имате като стратегически лидер и на възможностите да окажете стратегическо влияние върху резултатите и развитието на организацията;

Подобрена способност за целенасочено и ефективно управление на процесите на вземане и реализация на стратегическите решения;

Запознаване с широк спектър от модели за стратегическо развитие, които можете да използвате в своята организaция;

Подкрепа, обмен на опит и съвместна работа с другите лидери в групата.
 
 
 
 
Акценти в съдържaнието на програмата
 
Различните подходи към стратегията;

Стратегически дилеми и съвременни организационни концепции и решения;

Как да изградим успешна стратегия за развитие?

Как да съгласуваме стратегията с организационната култура и политиките за работа с хората в организацията?

Стратегическо  управление на организационните промени и препятствията пред тях;

Императиви и очаквания към лидера;

Развитие на стратегическата самоорганизация на лидера.


Автори и водещи консултанти на програмата:

д-р Пламен Димитров,RODC; Искра Митева, MSc; Емилиян Крумов, CPC; Георги Атанасов, MSc

 

Mясто на провеждане: Тренинг база на „АСЕС“ ЕООД

Времетраене:  3 дни (от 9.00 до 18.00 часа)

Максимален размер на групата: 20 участника

Пълна цена за един участник: 680 лв. без ДДС

20% отстъпка от цената на всеки модул при участие в цялата програма.