fbpx

Как да повишим ефективността си в разбирането, планирането и участието си в промените в организацията?

 В динамично развиващата се организация, мениджърите имат нужда да изпълняват уверено и компетентно главните роли в управлението на промените и успешното развитие на организацията.

 

Заедно с планирането, мониторинга на напредъка  и решаването на проблемите в реализацията на стратегията за организационно развитие, мениджърите в организацията оптимизират непрекъснато стратегията, отчитайки промените в средата на организацията и мобилизирайки подкрепата на сътрудниците си при реализацията на всеки конкретен проект за организационна промяна.

 

Тази тренинг програма е насочена към овладяването на ролите на мениджъра и координатора на проекти за организационна промяна и развитие на практически умения за оперативно разработване и осъществяване на тези проекти.

 

  

Ползи от участието

 
Подобрено разбиране на стратегията за развитие на организацията ви, точен анализ на оперативната ситуация и управленската тактика;

Разширена способност за ангажиране и участие в обсъждането и практическото осъществяване на стратегическите решения и проектите за организационна промяна;

Овладяване на техники за участие в управлението на процеса на организционна промяна;

Способност за реализация в нови оргранизационни роли, гарантиращи успех на проектите за организационна промяна;

Повишена лична ефективност и увереност при планирането, мониторинга и оценката на оперативни проекти за организационна промяна.
 
 

 Акценти в съдържaнието на програмата

 

 

Разбиране на жаргона и логиката на стратегията за развитие и планираната организационна промяна;

 

Вникване в съвременните модели за организационно развитие и управление на организационните промени;

Изследване на добрите практики в реализацията на планирани организационни промени и използването им за решаване на реални проблеми в организацията;

Разширяване на ролята ви като ръководител и координатор на конкретни проекти за организационна промяна;

Овладяване на техники за оценка и мобилизация на готовността за организационна промяна;

Усъвършенстване на уменията за комуникация и екипна фасилитация, свързани с управлението на проекти за организационна промяна.
 


 

 Автори и водещи консултанти на програмата:

д-р Пламен Димитров,RODC; Искра Митева, MSc; Емилиян Крумов, CPC; Георги Атанасов, MScMясто на провеждане: Тренинг база на „АСЕС“ ЕООД

Времетраене:  3 дни (от 9.00 до 18.00 часа)

Максимален размер на групата: 20 участника

Пълна цена за един участник: 680 лв. без ДДС

20% отстъпка от цената на всеки модул при участие в цялата програма.