fbpx

Как да усъвършенстваме уменията си на лидери в работата си в групи?

 

Процесуално-аналитичният подход към фасилитирането на груповата работа и организационните процеси е съществена част от работата ни като мениджъри, консултанти, треньори и екипни лидери в широк диапазон от задачи и организации. Тази тренинг програма е реална възможност за придобиване на богат личен опит в работата в  група в близки до реалните работни условия и предизвикателства.

 

Участниците имат възможност да осъществят в началото на програмата задълбочена диагностика на своя стил като фасилитатори и формални ръководители на работни групи и организационни екипи. На тази основа програмата се индивидуализира и позволява създаването на личен план за развитие на всеки участник като ефективен групов фасилитатор и организационен лидер.

 

 

 

 

Ползи от участието

 

 

Оценка на собствените активи и стил като фасилитатор с внимание към близката зона на развитие и потребностите ви;

Способности за фасилитиране на групи в различен организационен контекст;

Увереност и проактивност в проблемните ситуации на груповата работа;

Пластичен стил на фасилитация ориентиран към груповата динамика;

Обратна връзка и възможности за обмен и съвместно учене на нови техники с други фасилитатори с различен стил и опит.
 

Акценти в съдържaнието на програмата

 

 

Същността на фасилитацията на груповата работа и процесите на учене;

Автодиагностика и персонална обратна връзка за влиянието ви като групов фасилитатор;

Разбиране на груповата динамика и компетентните процесуални интервенции на фасилитатора;

Практическо изследване и упражнение на ефективни техники за фасилитация;

Методология на груповата фасилитация в малки и големи групи;

Овладяване на методиката на Open Space и Future Search;

Самоуправление на професионалното развитие на фасилитатора.


 

Автори и водещи консултанти на програмата:

д-р Пламен Димитров,RODC; Искра Митева, MSc; Емилиян Крумов, CPC; Георги Атанасов, MScMясто на провеждане: Тренинг база на „АСЕС“ ЕООД

Времетраене:  3 дни (от 9.00 до 18.00 часа)

Максимален размер на групата: 20 участника

Пълна цена за един участник: 680 лв. без ДДС

20% отстъпка от цената на всеки модул при участие в цялата програма.