fbpx

Какво е основното, най-важното в работата на съвременния мениджър?

 

В сърцевината на тази тренинг програма е заложен възгледа, че всеки от нас може да упражнява успешно професията мениджър със свой уникален, съответстващ на индивидуалността и организационния му опит лидерски стил. Най-важното в работата на съвременния организационен лидер е да изгражда и обновява постоянно личната си организационна култура и да управлява и развива поведението си целенасочено, с ясна представа за динамиката на условията и отношенията, които влияят върху работата и отношенията на хората в организацията.

 

В тази тренинг програма са предвидени конкретни възможности за структурирана автодиагностика, обратна връзка от тренинг групата, практическо овладяване на различни управленски функции и техники.

 

Участниците в програмата изследват съвместно съвременните модели, теории и подходи в организационното управление и бизнес администрацията като учат чрез практическо участие в решаването на управленски казуси и проблеми от реалността на  организациите, в които работят.

 

 

 

Ползи от участието


Овладяване на богат набор от инструменти и управленски техники за продуктивно справяне със управлението на процесите и хората в организацията;
 
Развитие на микро уменията и самочувстието ви на професионален мениджър със собствен уникален стил и ситуативна ролева гъвкавост;
 
Изграждане на обновен подход към подкрепата и развитието на сътрудниците ви, насочен към подобряване на тяхната производителност и ангажираност с трудовите задачи;
 
Усъвършенстване на уменията ви за решаване на управленски проблеми в работата със сътрудниците и деловите ви партньори в сложни организационни ситуации;
 
 
 

   Акценти в съдържaнието на програмата

 

 

Роли и функции на съвременния мениджър;
 
Основни аспекти на лидерската функция;
 
Личен стил и организционно поведение на професионалния мениджър;
 
Управленски стил, вземане на управленски решения и управленски контрол;
 
Как да работя ефективно с многообразието от хора и групи в организацията?
 
Ефективна управленска комуникация;
 
Делегиране на задачи и овластяващо развитие на сътрудниците;
 
Защо хората не правят това, което се иска от тях?
 
Значението на обратната връзка и оценката на изпълнението на задачите.
 

 

Автори и водещи консултанти на програмата:

д-р Пламен Димитров,RODC; Искра Митева, MSc; Емилиян Крумов, CPC; Георги Атанасов, MScMясто на провеждане: Тренинг база на „АСЕС“ ЕООД

Времетраене:  3 дни (от 9.00 до 18.00 часа)

Максимален размер на групата: 20 участника

Пълна цена за един участник: 680 лв. без ДДС

20% отстъпка от цената на всеки модул при участие в цялата програма.