fbpx

Практикум за лидери, които са и вътрешни организационни консултанти

 

Тази тренинг програма използва методологията на цикъла на консултативния процес и предоставя практически решения, необходими при управлението на проекти за организационно развитие от вътрешни и външни организационни консултанти. Участниците усвояват техники за изграждане на работни отношения и доверие с клиента, и практически развиват уменията си за ангажиране на всички заинтересовани и важни за реализацията на промените страни в организационната система.

 

Cпециално внимание се отделя на методите за оценка на нуждите и проблемната ситуация на клиента, и създаването на готовност за организационна промяна и внедряване на препоръките на консултанта в работата на организацията.

 

 

 

 

 

Ползи от участието


Повишена компетентност и увереност в консултативния процес и отношенията с  клиентите;
 
По-добро разбиране на консултативната практика и овладяване на процесуални умения за работа с различни партньори в сложни организационни условия;
 
Овладяване на ефективни техники за управление на динамиката на консултативния процес във всички негови фази и справяне със съпротивите;
 
Усъвършенстване на микро-уменията за изграждане на работни отношения, доверие и рапорт с клиента;
 
Усвояване на съвременни методи за събиране на информация и организационна диагностика на проблемите и капацитета в организацията-клиент;
 
Изграждане на система за планиране и комуникация на необходимите подобрения и промени в организацията на  клиента;
 
Умения за динамична оптимизация на договорените консултантски услуги.
 
 
 

 Акценти в съдържaнието на програмата

 

 

Основни умения на консултанта по организационно развитие и тяхното използване в работата по различни проекти;
 
Цикъл и динамика на консултативния процес;
 
Изграждане на ефективни работни отношения „клиент-консултант”;
 
Договаряне и предоговаряне на консултантските услуги;
 
Формиране на готовност за промяна и внедряване на препоръките от клиента;
 
Работа със съпротивите, преноса и проблемите в процеса на консултиране;
 
Организационна диагностика и организационни политики.
 

 Автори и водещи консултанти на програмата:

д-р Пламен Димитров,RODC; Искра Митева, MSc; Емилиян Крумов, CPC; Георги Атанасов, MScMясто на провеждане: Тренинг база на „АСЕС“ ЕООД

Времетраене:  3 дни (от 9.00 до 18.00 часа)

Максимален размер на групата: 20 участника

Пълна цена за един участник: 680 лв. без ДДС

20% отстъпка от цената на всеки модул при участие в цялата програма.