fbpx

Как да изградим ефективен екип и да освободим креативността му?

 

Работата в екип е съществена част от съвременния организационен живот, която изисква обединяване на знанията, способностите и идеите на различни по характер и стил хора в името на общи, значими за организацията резултати. Успехът на екипната работа зависи често от ефективността във  фасилитацията на екипа и уменията ни да отчитаме ролята на груповата динамика при изграждането на конструктивни отношения между членовете на екипа по посока на тяхната реципрочна сплотеност и ангажираност с работните задачи.

 

Тази тренинг програма предоставя задълбочена ориентация в груповите процеси, ролята на фасилитатора  и техниките за ефективна фасилитация на развитието на екипа и екипната ефективност. Програмата насочва участниците както към съдържателните, така и към процесуалните аспекти на екипната работа, екипния коучинг и процесинг. Акцентът на практическата работа по време на тренинга е изграждане на продуктивна синергия в работата на екипа чрез търсене на консенсус, зряла взаимозависимост, сътрудничество и ангажираност с работните задачи и груповите стандарти за справянето с тях.

 

Ползи от участието


Подобрено лично въздействие и самочувствие в ролята ви на екипен фасилитатор;
 
Овладяване на богат спектър от съвременни подходи и техники за фасилитация на груповия процес и развитие на капацитета на екипа;
 
По-висока професионална компетентност и автентичност при насочване на екипния потенциал към съгласувани действия за съвместно решаване на значими организационни проблеми и работни задачи;
 
Формиране на умения за справяне с трудностите в развитието на екипа и агажирането на членовете му с нови общи цели и стандарти за по-висока производителност в екипната работа.

 Акценти в съдържaнието на програмата

 

 

Роли, компетенции и отговорност на екипния фасилитатор;
 
Превантивна и диагностична работа на фасилитатора – групови норми, екипен договор и мониторинг на развитието на екипа;
 
Управление на груповите процеси в различни ситуации и фази от цикъла на екипното развитие;
 
Фасилитация на груповото решаване на проблеми, вземането на екипни решеия и овладяване на трудностите в живота на екипа;
 
Практически упражнения на индивидуалните умения за екипна фасилитация.

 

Автори и водещи консултанти на програмата:

д-р Пламен Димитров,RODC; Искра Митева, MSc; Емилиян Крумов, CPC; Георги Атанасов, MScMясто на провеждане: Тренинг база на „АСЕС“ ЕООД

Времетраене:  3 дни (от 9.00 до 18.00 часа)

Максимален размер на групата: 20 участника

Пълна цена за един участник: 680 лв. без ДДС

20% отстъпка от цената на всеки модул при участие в цялата програма.