fbpx

Целта на тази тренинг програма е да представи най-новите тенденции свързани с решаването на ключовите въпроси за изработването и реализацията на действена стратегия за развитието на човешкия капитал, организационното учене, оценката на кадровия потенциал и кариерното израстване в съвременните организации.

 

Участниците изграждат експертен опит в работата си с съвременните концепции и практически подходи за осъществяването на стратегия за работа с хората в различен организационен и социален контекст. Програмата предвижда възможности за обмен на опит в интеграцията на практиките и ролите, свързани с професионалния подбор, обучението и организационното развитие.

 

 

 

 

 

Ползи от участието


Преоткриване на интегративния потенциал на HR функциите в организацията;
 
Овладяване на знания и обмен на опит, необходими за оптимизацията на стратегията за развитие на човешкия капитал;
 
Възможности за практическо развитие на уменията на HR стратег и ефективен лидер в осъществяването на организационната стратегия за развитие на човешкия капитал и организационната ефективност;
 
Овладяване на инструментариум за управление на промените и оперативната реализация на конкретните стъпки към стратегическите цели;
 
Анализ на добрите практики и поуките, извлечени от опита на водещи специалисти и организации.
 
 

 Акценти в съдържaнието на програмата

 

 

Място на стратегията за развитие на човешкия капитал в стратегията за развитие на организацията;
 
Практически аспекти и стъпки в изработването, внедряването и осъществяването на стратегия за развитие на човешкия капитал;
 
Лидерските функции на HR отдела;
 
Действия на агентите на промяна;
 
Комплексна оптимизация на работното място;
 
Развитие на човешкия потенциал и управление на ефикасното му използване;
 
Отговорна ангажираност и лоялност на кадрите;
 
Организационна култура и организационна ефективност.
 
 Автори и водещи консултанти на програмата:

д-р Пламен Димитров,RODC; Искра Митева, MSc; Емилиян Крумов, CPC; Георги Атанасов, MSc

Mясто на провеждане: Тренинг база на „АСЕС“ ЕООД

Времетраене:  3 дни (от 9.00 до 18.00 часа)

Максимален размер на групата: 20 участника

Пълна цена за един участник: 360 лв. без ДДС

20% отстъпка от цената на всеки модул при участие в цялата програма.