fbpx

Изграждането на ефективни партньорски отношения и реализацията на програми за комплексно психосоциално обслужване на организациите (Employee Assistance Programs, Behavioral Health & Wellness) е относително нова и все по-важна практика в съвременните организации.

 

Участниците в тази двумодулна тренинг програма научават при решаването на кои организационни и психосоциални проблеми на индивидуално, групово и организационно ниво могат да разчитат на компетентната професионална помощ на специалисти в областта на трудовата и организационната, клиничната и консултативна психология.

 

В програмата се представят методите и възможностите на приложната психология и практиката в тяхното използване в организационен контекст – от решаването на проблеми с психичното здраве и овладяването на междуличностни конфликти до комплексното изграждане на системи за оценка на кадровия потенциал, използване на психометрични инструменти в подбора на кадри, мотивацията на персонала, борбата със стреса на работното място, овладяването на организационни кризи и оптимизация на нагласите на хората в организацията, и в нейната социална среда. Участниците в програмата разглеждат механизма на договаряне и ефектите на типичните програми за комплексно психологическо обслужване, реализирани в партньорство с екипи от професионални психолози.

 

 

 

Ползи от участието

 

Изработване на оптимална рамка за комплексно психологическо обслужване на хората в организацията;
 
Осмисляне на методите и възможностите на съвременната приложна психология за решаване на индивидуални, междуличностни и организационни проблеми в контекста на съвременните организации;
 
Изграждане на представа за програмното развитие и оценката на ползите от комплексно психологическо обслужване на организацията;
 
Знания и умения за разработване на конкретни проекти за психологическо обслужване на организацията;
 
Ориентация в спецификата на практиката и квалификацията на психолозите, предоставящи различни психологически услуги на организациите;
 
Достъп до националната мрежа от професионални психолози, реализиращи проекти за психологическо, психотерапевтично и психосоциално обслужване;
 

 

Акценти в съдържaнието на програмата

 

 

Модул 1 (Лаборатория 16): Новата роля на приложната психология в организациите и обществото

 

Ролята и възможностите на психолозите като партьори на HR отдела на организацията

 

Изработване и реализация на ефективни програми за комплексно психологическо обслужване на организацията (EAP, BH & W)

 

Типични проблеми на индивидуално, междуличностно и организационно ниво изискващи професионалната намеса на психолозите

 

Изграждане на дългосрочно партньорство със специалисти в областта на приложната психология, психометрията и психодиагностиката

 

Нови тенденции в трудовата, организационната и консултативната психология

 

Модул 2 (Лаборатория 17): Проекти за психологическо обслужване на организацията

 

Какво представляват психологическите услуги и как да се използват ефективно в организациите?

 

Консултативна практика на психолозите – модели, инструменти, решения

 

Изграждане на ефективни работни отношения и среда за успешно психологическо обслужване на организацията

 

Договаряне на психологически услуги

 

Управление на проекти за психологическо обслужване на организацията

 

Оценка на ефективността на психологическото обслужване

 

Сътрудничество и лидерството в съвременните организации

 

 

 

Автори и водещи консултанти на програмата:

д-р Пламен Димитров,RODC; Искра Митева, MSc; Емилиян Крумов, CPC; Георги Атанасов, MScMясто на провеждане: Тренинг база на „АСЕС“ ЕООД

Времетраене:  3 дни (от 9.00 до 18.00 часа)

Максимален размер на групата: 20 участника

Пълна цена за един участник: 760 лв. без ДДС

20% отстъпка от цената на всеки модул при участие в цялата програма.