ПРОГРАМА „БИЗНЕС ПСИХОЛОГИЯ” е предназначена за всички, които започват свой бизнес, собственици на фирми, управители на организации, предприемачи, мениджъри, както за и тези които искат да развият компетенциите си в бизнес психологията на лидерството и осъзнатото ръководене на хора.

ПРОГРАМАТА „БИЗНЕС ПСИХОЛОГИЯ” е пъзел с осем елемента, всеки един от които фокусира участниците върху конкретен проблем от психологията на управлението на хора и процеси. Всеки модул е самостоятелно обучение по конкретна тема, която е фундаментална за мениджърската роля.

Избрахме тематичните акценти в ПРОГРАМАТА след проучване измежду наши клиенти – лидери, мениджъри, генерални директори и собственици на бизнес организации, във връзка с най-често поставяните въпроси от психологията на управлението днес.

Вашият успех като предприемач, лидер или мениджър се определя и от способността ви да общувате. Може да сте отличен професионалист, но при трудности в общуването с клиенти, персонал или 

Модул  "Културни  компетенции в глобализираното бизнес пространство" разглежда аспектите на бизнес комуникацията между партньори от разнородни културни и развива умения за ефективно общуване с хора от други етнос и култура.

Модул : "Преговори и междуфирмена комуникация" разглежда основните принципи на психологията на преговорния процес, убеждаването, влиянието, управлението на процесите в междуличностното общуване, воденето на преговори в бизнес среда и методи за междуфирмена комуникация.

Дали ще оборудвате нов офис, осъвременявате съществуващ или ще организирате бизнес среща, като лидер и предприемач трябва да се съобразявате с характера и целта на дейността си

Защо е толкова трудно да се мотивират служителите в съвременното общество? Може би заради бързите промени. Tрудна е адаптацията и приемането на новите идеи, системи на 

Изискванията, които кризата поставя пред лидера, са високи и последиците може да са опустошителни. За всеки бизнес лидер е важно да е подготвен при поражения, да реагира компетентно, и да умее да 

Модулът е посветен на стреса като съществен фактор за ефективността на човешките ресурси и създава умения за управление на стреса на работното място. Хората реагират различно на

Като отделни индивиди хората във вашата организация може би работят усилно, но те могат да постигат много повече, ако се сработват като екип. За ефективните лидери и предприемачи е от изключителна важност да знаят как да постигат това.

За първи път в България имаме удоволствието да ви предложим обучение отностно една от най-точните и бързоразвиващи се дисциплини в света- Криминална лингвистика. 

Някои от по-известните случаи, в които е използвана криминалната лингвистика са “Тед Казински” по прикор “Unabomber”, “Зодиакалният убиец”, случаят “Жонбене Рамзи” и много други. 

 

Дисциплината криминална лингвистика се занимава с един от ключовите компоненти на човешкото съществуване- езикът. Криминалната лингвистика се изразява в анализ на писмената и говорима реч с цел извличане на информация относно автора (дори когато той е неизвестен); идентификация на автор (при текст от анонимен характер);  детекция на лъжа (в ежедневната писмена и устна реч, при даване на показания, експертизи, обяснения и т.н.); установяване на чувствителни зони за автора (в случаите на насилие, травма, укриване на информация и други); съпоставка на прагматични и семантични вариации на текст- това което човек казва спрямо това което човек иска да каже (журналистически и медийни текстове, публични и лични изяви); анализ на съобщенията до спешните номера; анализ на текстове съдържащи заплахи, текстове за откуп, суицидни бележки и други. В допълнение, криминалната лингвистика се занимава и с изготвяне на психо-лингвистичен профил на базата на езика, който един човек употребява. 

 

Обект на съдебната/криминалната лингвистика са:

 

● Писма, имейли, бележки, СМСи, постове

● Договорни взаимоотношения

● Правни текстове (езикът на правните текстове, езикът на правните процеси)

● Полицейски интервюта и разпити

● Други текстове във връзка със закона

● Спешни повиквания (112)

● Бележки за откуп или друга комуникация за заплаха

● Самоубийствени писма

● Заплахи

● Социална медия

● Текстове с неизвестен автор

 

 

Водещи:

 

Христина Шушкоф - криминален лингвист с богат професионален опит. Тя е завършила "Приложна лингвистика" с модул психолингвистика в Югозападен университет "Неофит Рилски". Притежава допълнителни сертификации сред които "Криминална и съдебна лингвистика" към Forensic Linguistic Institute, UK, "Анализ на съобщение" към Hyatt Analysis Services, USA.

Даниел Генков - криминален психолог и сертифициран полиграфист с опит в областта на криминалната психология, вътрешнофирмени разследвания, детекция на лъжата и измамното поведение.

 

Цена: 390 лева /с вкл. ДДС/

За записване: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

 

Практически насочено обучение за реакции в кризисни ситуации от вида на нападение, грабеж или заложническа криза.

 

Практически насочено обучение за водене на преговори.

Сертификационният квалификационен курс за консултанти по групово-динамичен тренинг, диагностика и развитие на екипи, лидери и организации е постоянно действаща модулна програма (360 учебни часа) за комплексна професионална подготовка на висококвалифицирани специалисти в областта на групово-динамичния тренинг на мениджъри, диагностиката и развитието на ефективни работни групи (екипи) и лидери, и цялостната реализация на програми за организационно развитие в бизнес предприятия, в публичната администрация, в политическите партии, в образователните и здравни заведения, в професионално-съсловните и браншовите асоциации, в гражданските сдружения и благотворителните фондации.