За обучението:

Обучението ще ви запознае с нов за България проактивен подход за предпазване от пробиви в сигурността, който успешно може да бъде интегриран в системите за поддържане на сигурна бизнес среда.

Уважаеми участници в практическите семинари и обучения на "Асес" ЕООД,

Местата в групите за обучение за по-голяма част от семинарите ни са ограничени.

"Асес" ЕООД  няма ангажимент да запази местата на заявителите, които не са заплатили таксата си за обучение.