ПРОГРАМА „БИЗНЕС ПСИХОЛОГИЯ” е предназначена за всички, които започват свой бизнес, собственици на фирми, управители на организации, предприемачи, мениджъри, както за и тези които искат да развият компетенциите си в бизнес психологията на лидерството и осъзнатото ръководене на хора.

ПРОГРАМАТА „БИЗНЕС ПСИХОЛОГИЯ” е пъзел с осем елемента, всеки един от които фокусира участниците върху конкретен проблем от психологията на управлението на хора и процеси. Всеки модул е самостоятелно обучение по конкретна тема, която е фундаментална за мениджърската роля.

Избрахме тематичните акценти в ПРОГРАМАТА след проучване измежду наши клиенти – лидери, мениджъри, генерални директори и собственици на бизнес организации, във връзка с най-често поставяните въпроси от психологията на управлението днес.

В осем еднодневни модула и осем групови онлайн дискусии, ще преминем заедно през изследване на изключително важната роля на лидери, предприемачи, мениджъри и екипни лидери по пътя към развитие и успех на организацията. Обученията дават не само знания, но развиват и необходимите практически умения за компетентно управление на хора и процеси в многомерната геометрия на съвременния бизнес. Обученията са интерактивни и мотивиращи и неусетно въвличат участниците в динамичен процес на усвояване на познания и техники. В тях ще ви срещнем със съвременни професионалисти, които ще споделят знания и личен опит по конкретните теми.

ТЕМАТИЧНИ МОДУЛИ:

- Комуникация в бизнеса – принципи, техники и стратегии в общуването
- Мотивация на персонала
- Преговори и междуфирмена комуникация
- Изграждане и вдъхновяване на екип 
- Културни компетенции
- Управление на стреса
- Структуриране на работното пространство за по-висока ефективност
- Лидерство по време на криза


ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОГРАМАТАЗАПИСВАНЕ

ФОРМАТ 1 Индивидуално записване за участие във всички модули на Програмата.
ФОРМАТ 2 Индивидуално записване само в един или няколко тематични модула на Програмата.
ФОРМАТ 3 Корпоративно обучение на мениджърски екипи. Индивидуално обучение на мениджъри.

 

 

 

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ

Програмата е четиримесечна. Тематичните модули се провеждат по два в месец, в два непоследователни съботни дни. Всеки модул е с продължителност 1 (един) ден присъствено обучение и една групова онлайн среща (60 минути). Онлайн дискусията се провежда дистанционно в рамките на 5 (пет) работни дни след всеки тематичен модул.
За корпоративни обучения (Формат 3) Програмата се адаптира според нуждите на клиента.

СЕРТИФИКАТ

Участниците в пълния цикъл на Програмата получават сертификат за преминато обучение «Бизнес психология». Участниците в отделни тематични модули получават сертификат за преминато обучение по темата на модула, в който са се включили.

МЯСТО
Обученията се провеждат в зала на "АСЕС" ЕООД на адрес:

гр. София, Бизнес център "Витоша"
бул. "Черни връх" 47, етаж 2, офис 24

За корпоративни обучения мястото се уточнява допълнително с клиента.

ТАКСА ЗА УЧАСТИЕ

Индивидуално записване в един тематичен модул: 150 EUR с включен ДДС*
Индивидуално записване във всички тематични модули на Програмата: 960 EUR с включен ДДС (отстъпка 20%)*

 

 

 *Таксата се заплаща по банков път, след извършена регистрация.

За допълнителна информация или запитване за корпоративно обучение можете да ни потърсите на:
+359 2 419 9 990, +359 892 283 539,

РЕГИСТРАЦИЯ

За регистрация в Програмата или в самостоятелен модул е необходимо да попълните Форма за регистрация онлайн или да изпратите попълнена форма (можете да свалите Регистрационната форма от ТУК)  на e-mail адрес: