fbpx

За първи път в България имаме удоволствието да ви предложим обучение отностно една от най-точните и бързоразвиващи се дисциплини в света - Съдебна лингвистика. 

Някои от по-известните случаи, в които е използвана съдебна лингвистика са “Тед Казински” по прикор “Unabomber”, “Зодиакалният убиец”, случаят “Жонбене Рамзи” и много други. 

Дисциплината съдебна лингвистика се занимава с един от ключовите компоненти на човешкото съществуване - езикът. Съдебната лингвистика се изразява в анализ на писмената и говорима реч с цел извличане на информация относно автора (дори когато той е неизвестен); идентификация на автор (при текст от анонимен характер);  детекция на лъжа (в ежедневната писмена и устна реч, при даване на показания, експертизи, обяснения и т.н.); установяване на чувствителни зони за автора (в случаите на насилие, травма, укриване на информация и други); съпоставка на прагматични и семантични вариации на текст- това което човек казва спрямо това което човек иска да каже (журналистически и медийни текстове, публични и лични изяви); анализ на съобщенията до спешните номера; анализ на текстове съдържащи заплахи, текстове за откуп, суицидни бележки и други. В допълнение, съдебната лингвистика се занимава и с изготвяне на психо-лингвистичен профил на базата на езика, който един човек употребява. 

 

Обект на съдебната лингвистика са:

● Писма, имейли, бележки, СМСи, постове

● Договорни взаимоотношения

● Правни текстове (езикът на правните текстове, езикът на правните процеси)

● Полицейски интервюта и разпити

● Други текстове във връзка със закона

● Спешни повиквания (112)

● Бележки за откуп или друга комуникация за заплаха

● Самоубийствени писма

● Заплахи

● Социална медия

● Текстове с неизвестен автор

 

Водещи:

 

Христина Шушкоф - криминален лингвист с богат професионален опит. Тя е завършила "Приложна лингвистика" с модул психолингвистика в Югозападен университет "Неофит Рилски". Притежава допълнителни сертификации сред които "Криминална и съдебна лингвистика" към Forensic Linguistic Institute, UK, "Анализ на съобщение" към Hyatt Analysis Services, USA.

Даниел Генков - криминален психолог и сертифициран полиграфист с опит в областта на криминалната психология, вътрешнофирмени разследвания, детекция на лъжата и измамното поведение.

 

Цена: 390 лева /с вкл. ДДС/

За записване:

 

Модул 1

Детекция на измамното поведение

Анализът на твърдения е поддисциплина на Криминалната лингвистика и е инструмент, който е много ефективен при откриване на измама и идентифициране на скрита информация в писмени или разговорен вид. Анализът включва критично проучване на избора, структурата и съдържанието на изявлението на човек, за да се определи нивото на истинност. Модула ще ви запознае с различните техники за детекция на измамно поведение от лингвистичен аспект и в допълнение ще бъдете запознати с действителни примери от международен и национален мащаб. Модулът е подходящ както за професионалисти в сферата, така и за хора, които имат желание да развият способността да откриват измамно поведение в езика на другите.

Модул 2

Денотация на сензитивност

Хората използват език постоянно, много често информацията, която предаваме е много по-голяма от това, което сме предвидили. Способността за детекция на специфичните лингвистични елементи, които участват в определянето на сензитивността разграничава тренираните специалистите от обикновенните потребители на езика. Този модул ще ви запознае със специфичните лингвистични елементи, които разкриват чувствителност относно хора, събития и информация. Ще се научите да определяте вида на взаимоотношенията между участниците в дадена комуникация, чувствителни за тях теми, прикрити събития, мотиви и намерени и много други.

Този метод е широко използван от социални работници, разследващи органи и образователни органи за разкриване на събития с особен характер, в професионален аспект може да бъде полезен на всеки, който желае да се научи да извлича максимално количестви информация от езика на събеседниците си.

Модул 3

Обаждания до спешни номера, заплахи, откупи и самоубийства

Този специализиран модул има за цел да ви запознае с финните детайли свързани с разплитането на престъпления въз основа на обаждания до спешни номера, уличаване на виновни лица; ниво на заплаха и потенциални мотиви и достоверност на линвистични доказателства свързани със самоубийства. По данни на разследващите органи около 60% от престъпленията биват разплитани благодарение на практическите познания, които този модул предоставя на кандидатите. Модулът включва не само богата база от информация но и нагледни примери от практиката.

Модул 4

Идентификация на автор

Този метод е фокусиран върху психолингвистичното профилиране. Един от основните му спекти е идентификация на автор. По време на обучението ще се запознаете с методите и емпиричните данни за това как да установите ключова информация за автора- пол, възраст, националност, образование, социален статус, психологически статут и други. Лингвистичният отпечатък е един от многото интересни компоненти в модула, който ще ви научи да разпознавате стълът и вариацията на всеки един автор. Информацията е особено приложима в днешно време, когато по-голямата част от информацията е разпространена дигитално и доста често авторът е неизвестен.

 

За повече информация: