fbpx

Сертификационният квалификационен курс за консултанти по групово-динамичен тренинг, диагностика и развитие на екипи, лидери и организации

е постоянно действаща модулна програма (360 учебни часа) за комплексна професионална подготовка на висококвалифицирани специалисти в областта на групово-динамичния тренинг на мениджъри, диагностиката и развитието на ефективни работни групи (екипи) и лидери, и цялостната реализация на програми за организационно развитие в бизнес предприятия, в публичната администрация, в политическите партии, в образователните и здравни заведения, в професионално-съсловните и браншовите асоциации, в гражданските сдружения и благотворителните фондации.