ТЕМА ВОДЕЩИ ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ ДАТА
Какво казвам, какво разбираш? Комуникативни умения и техники за високи лични постижения. Станислава Савова
Таня Димитрова 
1 ден
Варна
31.03.2018 г.
Как да реагираме в кризисна ситуация?
Workshop за ефективно поведение
Велина Владимирова
Дияна Добрева-Христова
Тодор Тодоров
Емил Пенов
1 ден
София
предстои
Психологично профилиране – анализ на местопрестъплението II част
Workshop
Велина Владимирова 1 ден
София
предстои
Психология в корпоративната сигурност. Приложения
Workshop
Дияна Добрева-Христова
Емил Пенов
1 ден
София
 предстои
Поведенчески индикатори за риск от измами и злоупотреби на работното място
Workshop за служители в сферата на фирмената сигурност
Дияна Добрева-Христова
Емил Пенов
1 ден
София
 предстои
Поведенчески анализ за целите на вътрешни-фирмени разследвания и мониторинг на лоялно поведение на служители
Workshop за служители в сферата на фирмената сигурност
Дияна Добрева-Христова
Емил Пенов
1 ден
София
 предстои
Поведенчески профайлинг. Психологични техники за разпознаване на потенциално опасни лица в зони с повишена сигурностWorkshop за служители в сферата на сигурността Дияна Добрева-Христова
Емил Пенов
2 дни
София
 предстои
Културни компетенции в глобализираното бизнес пространство. Практически аспекти на междукултурна комуникация
Workshop
Ива Михайлова
Петя Илиева
1 ден
София
 предстои
Мотивация на персонал. Работа с екип и групова динамика
Workshop
Дияна Добрева-Христова 1 ден
София
 предстои
Справяне със стреса. Принципи и техники за регулиране на стреса на работното място
Workshop
Ива Михайлова
Деница Каприева
1 ден
София
 предстои
Емоционална интелигентност и управление на хора
Workshop
Ива Михайлова
Деница Каприева
1,5 дни
София
 предстои
Вглеждане в бездната – психология на престъпното поведение
Workshop за студенти – Сценични изкувства
Тодор Тодоров
Велина Владимирова
Дияна Добрева-Христова
Емил Пенов
1 ден (I,II и III)
София
 предстои
Основни принципи на психологическата подготовка за високи постижения в спорта
Workshop за треньори и специлисти в спорта
Дияна Добрева-Христова
Емил Пенов
1 ден
София
 предстои
Психология на менталната подготовка в спорта
Workshop за треньори и специлисти в спорта
Дияна Добрева-Христова
Емил Пенов
1 ден
София
 предстои

 

 За допълнителна информация или запитване за предстоящите обучения можете да ни потърсите на:

+359 882 658 481, +359 892 283 539,