Анализ на невербалното поведение и лицево кодиране /FACS/⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀ ⠀⠀ ⠀⠀ София 31 Октомври - 01 Ноември 2020 г.

Двудневният семинар е насочен към професионалисти с интерес в областта на психологията, социалните науки, бизнеса и търговията.

Прочети още ...
Съдебна лингвистика: отвъд написаното ⠀⠀⠀ ⠀⠀ ⠀⠀⠀ ⠀⠀ ⠀⠀⠀ ⠀⠀ ⠀⠀⠀ ⠀⠀ ⠀⠀⠀ ⠀⠀ ⠀⠀⠀ ⠀⠀ ⠀⠀⠀ ⠀⠀ София 21 - 22 Ноември 2020 г.

За първи път в България имаме удоволствието да ви предложим обучение отностно една от най-точните и бързоразвиващи се дисциплини в света- Криминална лингвистика.

Прочети още ...
EU PROTECT. Безплатно онлайн обучение за служители в сферата на сигурността

Това обучение е предназначено за служители, работещи в сферата на сигурността. Поради спецификата на темите, включени в обучителните модули, за да получите достъп, следва да направите регистрация.

Прочети още ...

Практически двудневен семинар
Кога:  10-11 Октомври 2020 г.
Къде: София, бул.Черни връх 47, ет.2, офис 7
Сертификат: Да

Двудневният семинар е насочен към студенти с интерес в сферата на криминалната психология.

Кога:  24-25 Октомври 2020 г.
Къде: София, бул.Черни връх 47, ет.2, офис 7

Двудневният семинар е насочен към професионалисти с интерес в областта на психологията, социалните науки, бизнеса и търговията.

Проектът EU-PROTECT се фокусира върху потребностите от обучение на частни охранители, които работят на терен - на обществени места, където минават интензивни потоци от хора и се събират големи групи, които могат да представляват потенциални цели за терористи и по-специално за терористи, предразположени към самоубийствени атаки.