За първи път, „Асес“ ЕООД представя обучение на тема „Сексуални престъпления. Психологичен анализ“, с лектор г-н Тодор Тодоров – управител на компанията. 

Лектор: Христина Шушкоф (Криминален лингвист и анализатор)

Проектът EU-PROTECT се фокусира върху потребностите от обучение на частни охранители, които работят на терен - на обществени места, където минават интензивни потоци от хора и се събират големи групи, които могат да представляват потенциални цели за терористи и по-специално за терористи, предразположени към самоубийствени атаки.