След големия интерес към темите, които разглеждаме в нашите обучения, решихме да организираме серия от еднодневни присъствени мастъркласове, предназначени за хората, които вече са преминали през обучението „Как да разбираме хората през техните думи, жестове, поведение“.

Единствен по рода си тренинг в България, който обединява знанията и постиженията на криминалната лингвистика, невербалната комуникация и поведенческия профайлинг. 

Проектът EU-PROTECT се фокусира върху потребностите от обучение на частни охранители, които работят на терен - на обществени места, където минават интензивни потоци от хора и се събират големи групи, които могат да