Анализ на невербалното поведение и лицево кодиране /F.A.C.S/⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀София - 17-19 януари 2020

Обучението е насочено към професионалисти, чиято работа изисква прилагане на умения за анализ на невербалното поведение и разпознаване на индикатори за измамно поведение /Лицево кодиране/.

Прочети още ...
Целеполагане и планиране на инвестициите в развитието на персонала⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀ ⠀ ⠀⠀ ⠀ ⠀⠀ ⠀ ⠀ ⠀⠀ София - 1 фев. 2020

Заедно с представянето на съвременни техники за анализ и оценка тренинг програмата предоставя възможности за оптимизация на действащите в организацията на участниците процедури и практики.

Прочети още ...
Изграждане, развитие и ръководство на екипите в организацията⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀ ⠀⠀ ⠀⠀ ⠀⠀ ⠀⠀ ⠀⠀ ⠀София - 14 март 2020

Специфичен акцент в тренинг програмата е работата на участниците по създаване и внедряване на собствен проект за усъвършенстване на екипната работа в своята организация.

Прочети още ...
Въздействащото осъзнато слушане в практиката на успешните служители⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀ ⠀⠀ ⠀⠀ ⠀⠀ София - 25 април 2020

Еднодневен тренинг за мениджъри, ръководители на екипи, HR специалисти, бизнес треньори и организационни консултанти и всички, които искат да водят успешна комуникация в професионален план.

Прочети още ...
Невербална комуникация. Как да разберем какво хората наистина ни казват?⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀ ⠀София - 22 - 23 фев. 2020

Двудневният семинар е насочен към студенти с интерес в областта на психологията, социалните науки, бизнеса и търговията.

Прочети още ...
Криминална психология. Семинар за студенти ⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀ ⠀ ⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀ ⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀ ⠀ ⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀ ⠀София - 07 - 08 март 2020

Двудневният семинар е насочен към студенти с интерес в сферата на криминалната психология.

Прочети още ...
Криминална лингвистика и невербална комуникация ⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀ ⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀ ⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀София - 28 - 29 март 2020

Двудневният семинар е насочен към експерти с интерес в сферата на криминалната психология и лингвистика.

Прочети още ...
Криминалния психология. Психологично профилиране ⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀ ⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀ ⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀ ⠀София - 04 - 05 април 2020

Двудневният семинар е насочен към студенти с интерес в сферата на криминалната психология.

Прочети още ...

EU PROTECT. Безплатно онлайн обучение за служители в сферата на сигурността

Това обучение е предназначено за служители, работещи в сферата на сигурността. Поради спецификата на темите, включени в обучителните модули, за да получите достъп, следва да направите регистрация.

Прочети още ...

Проектът EU-PROTECT се фокусира върху потребностите от обучение на частни охранители, които работят на терен - на обществени места, където минават интензивни потоци от хора и се събират големи групи, които могат да представляват потенциални цели за терористи и по-специално за терористи, предразположени към самоубийствени атаки.

Проектът EU-PROTECT има за цел да развие новаторско онлайн обучение на 5 езика (EN, BG, RO, IT и AT) за частни охранители; да се осигури висока степен на обществена сигурност в цяла Европа, като се предоставят на частните охранители знания, умения и се повишава мотивацията им за предотвратяване на възникването на терористични актове.

Онлайн обучението е разделено на четири модула, фокусирани върху четири основни теми: "Откриване на рисково поведение"; "Откриване на измамно поведение"; "Поведенческо профилиране"; Управление на стреса". Всеки модул се състои от различни уроци, които предоставят специфична информация, свързана с темата на всеки модул.

Онлайн обучението ще изведе следните иновативни аспекти:

1. Достъпно обучение. Чрез онлайн предоставянето на учебно съдържание на 5 езика (EN, BG, RO, IT и AT) се предоставя достъпна възможност за обучение на широк кръг от служители по сигурността.

2. Релевантно и актуализирано съдържание. Включването на темата за откриване на рисково поведение дава шанс на много охранители да бъдат адекватни на настоящите належащи проблеми със сигурността. Онлайн платформата за обучение позволява непрекъснато актуализиране на съдържанието в светлината на променящия се характер на тероризма, което ще гарантира, че обучаемите винаги са в съответствие с последните и възникващи тенденции в тази област.

3. Гъвкаво и индивидуализирано обучение. Онлайн начинът на доставка дава възможност за 24-часов и самостоятелен учебен процес. Потребителите имат възможност да планират собствения си темп на придобиване на знания и времето за преминаване на различните модули.

4. Сътрудничество. Онлайн платформата за обучение има функционалността да позволява на обучаващите се от различни държави да общуват и обменят информация, което допълнително допринася за качеството на учебния процес.

 

Линк към платформата: http://training.euprotect.eu/bg/