ПРЕДСТОЯЩИ ОБУЧЕНИЯ И УЕБИНАРИ ЕСЕН – ЗИМА

Проектът EU-PROTECT се фокусира върху потребностите от обучение на частни охранители, които работят на терен - на обществени места, където минават интензивни потоци от хора и се събират големи групи, които могат да 

представляват потенциални цели за терористи и по-специално за терористи, предразположени към самоубийствени атаки.

Проектът EU-PROTECT има за цел да развие новаторско онлайн обучение на 5 езика (EN, BG, RO, IT и AT) за частни охранители; да се осигури висока степен на обществена сигурност в цяла Европа, като се предоставят на частните охранители знания, умения и се повишава мотивацията им за предотвратяване на възникването на терористични актове.

Онлайн обучението е разделено на четири модула, фокусирани върху четири основни теми: "Откриване на рисково поведение"; "Откриване на измамно поведение"; "Поведенческо профилиране"; Управление на стреса". Всеки модул се състои от различни уроци, които предоставят специфична информация, свързана с темата на всеки модул.

Онлайн обучението ще изведе следните иновативни аспекти:

1. Достъпно обучение. Чрез онлайн предоставянето на учебно съдържание на 5 езика (EN, BG, RO, IT и AT) се предоставя достъпна възможност за обучение на широк кръг от служители по сигурността.

2. Релевантно и актуализирано съдържание. Включването на темата за откриване на рисково поведение дава шанс на много охранители да бъдат адекватни на настоящите належащи проблеми със сигурността. Онлайн платформата за обучение позволява непрекъснато актуализиране на съдържанието в светлината на променящия се характер на тероризма, което ще гарантира, че обучаемите винаги са в съответствие с последните и възникващи тенденции в тази област.

3. Гъвкаво и индивидуализирано обучение. Онлайн начинът на доставка дава възможност за 24-часов и самостоятелен учебен процес. Потребителите имат възможност да планират собствения си темп на придобиване на знания и времето за преминаване на различните модули.

4. Сътрудничество. Онлайн платформата за обучение има функционалността да позволява на обучаващите се от различни държави да общуват и обменят информация, което допълнително допринася за качеството на учебния процес.

 

Линк към платформата: http://training.euprotect.eu/bg/