Анализ на невербалното поведение и лицево кодиране /F.A.C.S/⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀София - 17-19 януари 2020

Обучението е насочено към професионалисти, чиято работа изисква прилагане на умения за анализ на невербалното поведение и разпознаване на индикатори за измамно поведение /Лицево кодиране/.

Прочети още ...
Целеполагане и планиране на инвестициите в развитието на персонала⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀ ⠀ ⠀⠀ ⠀ ⠀⠀ ⠀ ⠀ ⠀⠀ София - 1 фев. 2020

Заедно с представянето на съвременни техники за анализ и оценка тренинг програмата предоставя възможности за оптимизация на действащите в организацията на участниците процедури и практики.

Прочети още ...
Изграждане, развитие и ръководство на екипите в организацията⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀ ⠀⠀ ⠀⠀ ⠀⠀ ⠀⠀ ⠀⠀ ⠀София - 14 март 2020

Специфичен акцент в тренинг програмата е работата на участниците по създаване и внедряване на собствен проект за усъвършенстване на екипната работа в своята организация.

Прочети още ...
Въздействащото осъзнато слушане в практиката на успешните служители⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀ ⠀⠀ ⠀⠀ ⠀⠀ София - 25 април 2020

Еднодневен тренинг за мениджъри, ръководители на екипи, HR специалисти, бизнес треньори и организационни консултанти и всички, които искат да водят успешна комуникация в професионален план.

Прочети още ...
Невербална комуникация. Как да разберем какво хората наистина ни казват?⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀ ⠀София - 22 - 23 фев. 2020

Двудневният семинар е насочен към студенти с интерес в областта на психологията, социалните науки, бизнеса и търговията.

Прочети още ...
Криминална психология. Семинар за студенти ⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀ ⠀ ⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀ ⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀ ⠀ ⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀ ⠀София - 07 - 08 март 2020

Двудневният семинар е насочен към студенти с интерес в сферата на криминалната психология.

Прочети още ...
Криминална лингвистика и невербална комуникация ⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀ ⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀ ⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀София - 28 - 29 март 2020

Двудневният семинар е насочен към експерти с интерес в сферата на криминалната психология и лингвистика.

Прочети още ...
Криминалния психология. Психологично профилиране ⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀ ⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀ ⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀ ⠀София - 04 - 05 април 2020

Двудневният семинар е насочен към студенти с интерес в сферата на криминалната психология.

Прочети още ...

EU PROTECT. Безплатно онлайн обучение за служители в сферата на сигурността

Това обучение е предназначено за служители, работещи в сферата на сигурността. Поради спецификата на темите, включени в обучителните модули, за да получите достъп, следва да направите регистрация.

Прочети още ...

Mетодически уъркшопи за представяне на инструменти за групова работа, диагностика, бизнес симулации, тренинг ролеви игри, консултантски и управленски техники.

 

Включете се в ежеседмичните вечерни уъркшопи за представяне на нови инструменти за  групова работа, диагностика,  бизнес симулации, тренинг ролеви игри, управленски и консултативни техники.

 

 

 

Уъркшопите в ASSESS AFTER HOURS PROGRAM – 2019 са насочени към специалисти в управлението и развитието на човешкия капитал, специалисти по управленски тренинг, коучинг, организационни консултанти, бъдещи и действащи бизнес лидери и мениджъри.

 

 

 

 

·     1-ви модул  21 август, начало: 18:30 ч. "Практикум с инструмента "Групово динамични стилове в екипа и организацията"

·     2-ри модул  28 август, начало: 18:30 ч. "Практикум с бизнес симулацията "Kризите на успеха"

·     3-ти модул:  04 септември, начало: 18:30 ч. "Практикум с „Инструментариум за експресен анализ на силовите полета в организацията”

·     4-ти модул: 11 септември, начало: 18:30 ч. "Практикум „Рамка и модели за анализ на рисковете в организацията”

 

 

 Програмата ASSESS AFTER HOURS PROGRAM – 2019 ще продължи през цялата година като предстоящите модули ще бъдат представяни ежеседмично в интернет-страницата на Консултантска компания Assess Ltd. и социалните мрежи. 

 

Автори и водещи на програмата: Д-р Пламен Димитров, Ели Динкова, Георги Атанасов

 

Работната задача на всeки от тричасовите модули на ASSESS AFTER HOURS PROGRAM – 2019  е да помогне на тези, които помагат професионално и отговорно на другите да учат в група и да се развиват като овладяват и използват модерни тренинг технологии, основаващи се на учене от собствен опит в групи, екипи, организации и общности. 

За тази цел всеки модул е насочен към представянето и овладяването на един конкретен интерактивен инструмент за работа в група – сюжетно-ролева игра, бизнес симулация, групово упражнение, автодиагностичен тест или практикум с нови управленски или консултантски техники.

Участниците в програмата апробират практически всеки нов инструмент и получават материали и методически насоки за използването му в практиката си на треньори, организационни консултанти и специалисти в областта на управлението и развитието на хора, екипи и организации.

Време и продължителност: всяка сряда, 3 часа, с начало 18.30 ч.

 

Място на провеждане: Бизнес център „Витоша”, бул.Черни връх 47, зала 24.

 

Максималният брой участници в една работна сесия на уъркшопа е 20 човека.

 

Цена за участие в един модул от програмата: 65 лв без ДДС.

 

Молим желаещите да участват в някои от първите 4 модула на програмата да потвърдят по е-поща (office@assess.bg) решението си за включване не по-късно от седмица преди съответния модул. Непременно придружете заявката си за регистрация с кратък текст в свободна форма, в който представяте себе си и обосновавате решението си да се включите в ASSESS AFTER HOURS PROGRAM – 2019.

Ако смятате, че работата на ASSESS AFTER HOURS PROGRAM – 2019 представлява интерес за ваш колега или познат, моля препратете му тази покана.