EU PROTECT. Безплатно онлайн обучение за служители в сферата на сигурността

Това обучение е предназначено за служители, работещи в сферата на сигурността. Поради спецификата на темите, включени в обучителните модули, за да получите достъп, следва да направите регистрация.

Прочети още ...

Лектор: Христина Шушкоф (Криминален лингвист и анализатор)

Съдържание и акценти:

- Лингвистичен анализ – същност, дефиниция и принципи
- Откриване на лъжа в изказа
- Откриване на чувствителна информация
- Идентификация на социални връзки в текста
- Упражнения и примери от практиката

Продължителност: 4 часа
Такса за участие: 190 лева без ДДС (228 лева с ДДС)
Дати: всеки последен четвъртък от месеца от 16.00 часа