За първи път, „Асес“ ЕООД представя обучение на тема „Сексуални престъпления. Психологичен анализ“, с лектор г-н Тодор Тодоров – управител на компанията. 

В еднодневния тренинг г-н Тодоров ще разкрие детайли от работата по реални казуси от практиката, свързани с разкриването на изнасилвания, серийни сексуални престъпления, педофилия и др. 

Участниците ще имат възможност практически да се потопят в психологичния анализ на този род престъпления, да вникнат в тяхната същност и специфика. 

Обучението е с практическа насоченост, с работа върху казуси от практиката на г-н Тодоров.  

Основен фокус на обучението: 

- Психологично профилиране – същност и приложение.

- Работа с жертви на сексуално насилие.

- Работа с деца, жертви на сексуално насилие.

- Работа със свидетели на сексуално насилие.

- Специфики при работа по случаи на сексуално насилие. Сексуални дисфункции.

- Сексуални убийства. Психологичен анализ.

- Детекция на лъжата при сексуални престъпления.

 

Кога: 08 април 2023 година

Къде: гр. София /присъствена форма/

Цена на обучението: 300 лева /с включено ДДС/

За групи от 10 души, или повече, таксата е 240 лева с ДДС на участник.

За записване: