Анализ на невербалното поведение и лицево кодиране /FACS/⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀ ⠀⠀ ⠀⠀ София 31 Октомври - 01 Ноември 2020 г.

Двудневният семинар е насочен към професионалисти с интерес в областта на психологията, социалните науки, бизнеса и търговията.

Прочети още ...
Съдебна лингвистика: отвъд написаното ⠀⠀⠀ ⠀⠀ ⠀⠀⠀ ⠀⠀ ⠀⠀⠀ ⠀⠀ ⠀⠀⠀ ⠀⠀ ⠀⠀⠀ ⠀⠀ ⠀⠀⠀ ⠀⠀ ⠀⠀⠀ ⠀⠀ София 21 - 22 Ноември 2020 г.

За първи път в България имаме удоволствието да ви предложим обучение отностно една от най-точните и бързоразвиващи се дисциплини в света- Криминална лингвистика.

Прочети още ...
EU PROTECT. Безплатно онлайн обучение за служители в сферата на сигурността

Това обучение е предназначено за служители, работещи в сферата на сигурността. Поради спецификата на темите, включени в обучителните модули, за да получите достъп, следва да направите регистрация.

Прочети още ...