Идваме във Варна!

Единствен по рода си тренинг в България, който обединява знанията и постиженията на криминалната лингвистика, невербалната комуникация и поведенческия профайлинг. 

Комуникацията е комплексна система от знаци и символи и за да разберем едно послание, както и повече за човека, който стои зад това послание е необходимо да познаваме и да можем правилно да декодираме тези комплексни системи. В това двудневно обучение, трима експерти: един лингвист и двама криминални психолози ще ви водят през едно интригуващо пътуване в опознаване на човешката природа и същност. Ще разберете как те се проявяват през нашите думи, жестове, мимики и поведение. 

Обучението е с практическа насоченост и ще ви предостави методи и инструменти, за да приложите на практика наученото.

Основни теми на обучението: 

  • - Детекция на измамното поведение от лингвистичен аспект
  • - Денотация на сензитивност
  • - Скрита информация 
  • - Невербална комуникация
  • - Визуална диагностика 
  • - Поведенчески анализ 
  • - Психологично профилиране
  • - Манипулативно поведение
  • - Извличане на информация
  • - Упражнения по реални казуси от практиката

Лектори:

Христина Шушкоф – криминален лингвист

Таня Димитрова – криминален психолог

Тодор Тодоров – криминален психолог 

Кога: 29-30 април 2023 година

Къде: гр. Варна /присъствена форма/ - Switch

Цена на обучението: 480 лева /с включено ДДС/

За групи от 10 души или повече, таксата е 300 лева с ДДС на участник.

Ранно записване: до 15 март – 330 лева /с включено ДДС/

За записване: