ПРЕДСТОЯЩИ ОБУЧЕНИЯ И УЕБИНАРИ ЕСЕН – ЗИМА

Как да разбираме хората през техните думи, жестове, поведение 16-17.03.2024

Лектори: Т. Тодоров, Д. Генков, Х. Шушкоф Записване: office@assess.bg

Как да разпознаем токсичните личности. Червени флагове и методи за справяне 02-03.12.2023

Лектори: Х. Алексова, И. Иванова, Г. Симова Записване: office@assess.bg

Психологично профилиране. Майсторски клас 15-17.12.2023

Къде: Варненски Свободен Университет Лектори: Проф. Й. Кунчев, Т. Тодоров, д-р В. Владимирова Записване: aleksandra.angelova@vfu.bg

Психологично профилиране. Анализ от местопрестъплението 27-28.01.2024

Лектор: Д-р В. Владимирова Записване: office@assess.bg

Практически двудневен семинар

Кога: 27-28 януари 2024

Къде: гр. София

Сертификат: Да

Такса за участие: 420 лева с включено ДДС /за групи от 10 или повече души, таксата на участник е 300 лева с включено ДДС/

Съдържание: 
Практическият семинар е насочен към студенти и хора с интерес към криминалната психология и практическото приложение на психологичния анализ на тежки престъпления в България. Участниците ще добият базисни познания за структурата, съдържанието и механизма на изготвяне на психологичен профил на неизвестен извършител на убийство. Ще бъдат представени в детайли реални случаи от практиката и ще имате възможност да упражните в реално време наученото.

Ден 1
Криминалната психология и психологичното профилиране в България – Дефиниции – Теоретични и научни насоки за анализ на криминалното поведение – Случаи от практиката - Упражнение

Ден 2
Виктимология – Поведенчески анализ – Организиран/ Неорганизиран/ Смесен тип извършител и местопрестъпление – Психологичен анализ – Психологичен профил – Случаи от практиката

Лектор:
д-р Велина Владимирова е криминален психолог, сертифициран инструктор за работа с полиграф, вещо лице към съда. В периода 2008 – 2013 г. е служител в сектор „Криминална психология“ към Институт по психология – МВР. Експерт в областта на полиграфските изследвания, психологичното профилиране, анализ на видео, аудио и текстови съобщения, овладяване на критични инциденти и пр. С множество публикации и участия в семинари и обучения в сферата на криминалната психология в България и чужбина.

Записване: