ПРЕДСТОЯЩИ ОБУЧЕНИЯ И УЕБИНАРИ ЕСЕН – ЗИМА

Как да разбираме хората през техните думи, жестове, поведение 16-17.03.2024

Лектори: Т. Тодоров, Д. Генков, Х. Шушкоф Записване: office@assess.bg

Как да разпознаем токсичните личности. Червени флагове и методи за справяне 02-03.12.2023

Лектори: Х. Алексова, И. Иванова, Г. Симова Записване: office@assess.bg

Психологично профилиране. Майсторски клас 15-17.12.2023

Къде: Варненски Свободен Университет Лектори: Проф. Й. Кунчев, Т. Тодоров, д-р В. Владимирова Записване: aleksandra.angelova@vfu.bg

Психологично профилиране. Анализ от местопрестъплението 27-28.01.2024

Лектор: Д-р В. Владимирова Записване: office@assess.bg

Кога: 02-03 декември 2023 /присъствена форма/

Къде: гр. София

Сертификат: Да

Такса за участие: 300 лева с включено ДДС

Съдържание:

През последните години в медийното пространство все по-често обект на новини са криминални прояви, свързани с разнородни форми не само на насилие, а и на всякакъв тип токсично поведение.

Получихме голям брой запитвания в тази насока и поради тази причина решихме да проведем семинар. Убедени сме, че трябва да се даде гласност и да се предприемат ефективни мерки за превенция. Първата от тях е информираност относно червените флагове при токсичните личности, включително идентифициране на тяхното поведение.

Ще ви разкажем реални случаи от нашата практика, свързани с домашно насилие, случаи на преследване, заплахи и други. Ще ви дадем друга гледна точка и ще ви предоставим практическа информация относно:

- генезис на токсичното поведение

- насилието като форма на токсично поведение - специфики и последствия

- характеризиране на поведенчески модели

- разбиране на собствените емоционални реакции и преживявания, както и на тези на околните

- червени флагове и стратегии за справяне с токсично и опасно поведение

- правни и обществени аспекти на защита от насилствени посегателства в семейна и работна среда

Лектори: Христина Алексова, Ивелина Иванова и Габриела Симова

Записване