ПРЕДСТОЯЩИ ОБУЧЕНИЯ И УЕБИНАРИ ЕСЕН – ЗИМА

Кога: 05 март 2024 г. от 18:30 до 19.30 часа

Такса за участие: 72 лева с включено ДДС

Съдържание:

Няма как да сме категорични дали агресивното поведение е генетично заложено в нас или го придобиваме просто от наблюдения върху заобикалящата ни среда. Със сигурност бихме могли да се научим на самоконтрол. Изграждането на механизми, с които да се справим с гнева и агресията е не лека, но постижима задача. 
Чрез осъзнаването и регулирането на нашите емоции изграждаме у детето умения за саморегулация – децата се учат не от онова, което казваме, а от личния пример, който даваме.  

Лектор: Христина Алексова

Христина Алексова завършва бакалавърска степен по "Социология" в ЮЗУ "Неофит Рилски" през 2016 година. През 2018г. продължава образованието си в същия университет и завършва магистратура по "Криминална психология". Участвала е в редица обучения и семинари в областта на криминалната психология, сред които "Психологично профилиране", "Анализ на невербалната комуникация", "Анализ на лицевите експресии" по системата на Пол Екман. 
Сертифициран експерт е за провеждане на разпити на деца в „синя стая“ – „Подкрепа за разпит и изслушване на деца и участието им в правни процедури“. 

Записване: