Велина Владимирова работи в Assess от 2013 година. В периода 2008 г. - 2013 г. е Служител в сектор "Криминална психология" на Института по психология на МВР.

Като криминален психофизиолог има  завършен Пълен курс на обучение на работа с полиграф и Oбучение за провеждане на полиграфски изследвания на осъждани сексуални насилници (PCSOT – Post Conviction Sex Offender Testing и Advanced PCSOT) в Backster School of Lie Detection, Сан Диего, САЩ..

Тя е сертифициран обучител за работа с полифизиограф от Backster School of Lie Detection, САЩ. Член е на Американската полиграфска асоциация (АПА) и на Дружеството на психолозите в Република България.

Велина Владимирова разполага с богат опит в полиграфските изследвания, профилирането на неизвестни извършители на тежки криминални престъпления, кризисни интервенции, овладяване на критични ситуации с лица, заявили суицидни намерения, работа с жертви на престъпления, анализи на писмени текстове, поведенчески анализ, изготвяне и защита на съдебно-психологични експертизи.

Автор е на специализирани публикации на теми, свързани с криминалната психология в периодичните издания на Института по психология - МВР и Главна Дирекция „Изпълнения на наказанията”.

Участвала е в кръгли маси, международни семинари и проекти, свързани с разкриване и превенция на престъпления от омраза, работа с жертви на насилие и др.

Новини