fbpx

д-р Велина Владимирова
Криминален психолог

Велина има богат професионален опит в полиграфските изследвания, психологичното профилиране на неизвестни извършители на тежки криминални престъпления, кризисни интервенции, овладяване на критични ситуации с лица, заявили суицидни намерения, работа с жертви на престъпления, анализ на писмени текстове, поведенчески анализ, изготвяне и защита на съдебно-психологични експертизи.

В периода 2008 - 2013 г. е служител в сектор "Криминална психология" в Институт по психология на МВР. Автор е на специализирани публикации и научни статии на теми, свързани с криминалната психология в периодичните издания на Институт по психология – МВР, Главна Дирекция „Изпълнения на наказанията”, сборник на ЮЗУ и пр.  Участвала е в кръгли маси, международни семинари, конференции и проекти, свързани с разкриване и превенция на престъпления от омраза, работа с жертви на насилие, психологично профилиране и др.

Сертифицирана за работа с EyeDetect и EyeDetect+ 

Преподавател в Магистърска програма „Криминална психология“ в Югозападен университет „Неофит Рилски“. 

Гост-лектор в български и чуждестранни форуми. 

Велина работи в „АСЕС“ ЕООД от 2013г. и е мениджър на направление „Полиграфски изследвания и обучения“. 

Член на Американската Полиграфска Асоциация (АПА) и Българска Асоциация по Корпоративна Сигурност (БАКС).

 

Новини