д-р Велина Владимирова
Психолог

Велина има богат професионален опит в полиграфските изследвания, психологичното профилиране на неизвестни извършители на тежки криминални престъпления, кризисни интервенции, овладяване на критични ситуации с лица, заявили суицидни намерения, работа с жертви на престъпления, анализи на писмени текстове, поведенчески анализ, изготвяне и защита на съдебно-психологични експертизи.

В периода 2008 - 2013 г. е служител в сектор "Криминална психология" в Институт по психология на МВР. Автор е на специализирани публикации и научни статии на теми, свързани с криминалната психология в периодичните издания на Институт по психология – МВР, Главна Дирекция „Изпълнения на наказанията”, сборник на ЮЗУ и пр.  Участвала е в кръгли маси, международни семинари, конференции и проекти, свързани с разкриване и превенция на престъпления от омраза, работа с жертви на насилие, психологично профилиране и др.

Велина е инструктор за работа с полиграф към PEAK C.A.T.C

Велина работи в АСЕС от 2013 г.

Член на Американската Полиграфска Асоциация, Българска Асоциация Корпоративна Сигурност и Дружеството на психолозите в Република България.

Новини